Firaketan' i
Madagasikara
sy
rakibolana malagasy

Encyclopedia of
Madagascar
and
Malagasy Dictionary

Encyclopédie de
Madagascar
et
Dictionnaire malgache