Toko sy andininy momba Hadraka

  Book of Zechariah Zakaria Zakaria Livre de Zacharie
Zak / Za 9.1 The burden of the word of the Lord in the land of Hadrach, and Damascus shall be the rest thereof: when the eyes of man, as of all the tribes of Israel, shall be toward the Lord. Teny faminaniana avy tamin' i Jehovah ny amin' ny loza hanjo ny tany Hadraka, Ary Damaskosy no hiharany - Fa ny mason' i Jehovah mandinika ny olombelona Mbamin' ny firenena rehetra amin' ny Isiraely - Teny fitsarana. Tenin' ny Tompo mamely ny tany Hadraky; ary ao Damasa no ho fonenany, - fa ny mason' ny Tompo dia eo amin' ny olona, sy eo amin' ny fokon' Israely rehetra; - Proclamation La parole de Yahvé est au pays de Hadrak, à Damas elle fait halte. Car à Yahvé appartient la source d' Aram et toutes les tribus d' Israël.