Toko sy andininy momba Enosy

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 4.26 And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enos: then began men to call upon the name of the Lord. Ary Seta koa niteraka zazalahy; ary ny anarany nataony hoe Enosy. Seta koa niteraka lahy iray nataony hoe Enosy. Vao tamin' izay no nanomboka niantso ny anaran' ny Tompo ny olona. Un fils naquit à Seth aussi, et il lui donna le nom d'Énosh. Celui-ci fut le premier à invoquer le nom de Yahvé.
...............
Gen / Jen 5.6 And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos: Ary rehefa dimy amby zato taona ny andro niainan' i Seta, dia niteraka an' i Enosy izy. Dimy amby zato taona ny andro niainan' i Seta vao niteraka an' i Enosy izy. Quand Seth eut cent cinq ans, il engendra Énosh.
Gen / Jen 5.7 And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters: Ary ny andro niainan' i Seta taorian' ny niterahany an' i Enosy dia fito amby valon-jato taona; ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Mbola velona fito amby valon-jato taona Seta taorian' ny niterahany an' i Enosy, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. Après la naissance d'Énosh, Seth vécut huit cent sept ans et il engendra des fils et des filles.
...............
Gen / Jen 5.9 And Enos lived ninety years, and begat Cainan: Ary rehefa sivi-folo taona ny andro niainan' i Enosy, dia niteraka an' i Kenana izy. Sivy folo taona ny andro niainan' i Enosy vao niteraka an' i Kainany izy. Quand Énosh eut quatre-vingt-dix ans, il engendra Qénân.
Gen / Jen 5.10 And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters: Ary ny andro niainan' i Enosy taorian' ny niterahany an' i Kenana dia dimy ambin' ny folo amby valon-jato taona; ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy; Mbola velona dimy ambin' ny folo amby valon-jato taona Enosy taorian' ny niterahany an' i Kainany, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. Après la naissance de Qénân, Énosh vécut huit cent quinze ans et il engendra des fils et des filles.
Gen / Jen 5.11 And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died. Ary ny andro rehetra niainan' i Enosy dia dimy amby sivin-jato taona; dia maty izy. Dimy amby sivin-jato taona ny andro rehetra niainan' i Enosy, dia maty izy. Toute la durée de la vie d'Énosh fut de neuf cent cinq ans, puis il mourut.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
1Tt / 1Tan 1.1 Adam, Sheth, Enosh, Adama, Seta, Enosy, Adama, Seta, Enosa, Adam, Seth, Énosh,