Toko sy andininy momba Hira

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
Gen / Jen 38.1 And it came to pass at that time, that Judah went down from his brethren, and turned in to a certain Adullamite, whose name was Hirah. Ary tamin' izany andro izany Joda dia nidina niala teo amin' ny rahalahiny ka lasa nanatona ny lehilahy Adolamita anankiray. Hira no anarany. Tamin' izany andro izany, niala teo amin' ireo rahalahiny Jodà, dia nidina ka tonga tany amin' ny lehilahy anankiray tao Odolama atao hoe Hirà. Il arriva, vers ce temps-là, que Juda se sépara de ses frères et se rendit chez un homme d' Adullam qui se nommait Hira.
...............
Gen / Jen 38.12 And in process of time the daughter of Shuah Judah' s wife died; and Judah was comforted, and went up unto his sheepshearers to Timnath, he and his friend Hirah the Adullamite. Ary rehefa ela, dia maty ny vadin' i Joda, dia ilay zanakavavin' i Soa; ary rehefa nionona ny alahelon' i Joda, dia niakatra tany amin' ny mpanety ondriny tany Timna izy sy Hira Adolamita sakaizany. Nony ela dia maty ilay zanakavavin' i Soe, vadin' i Jodà. Ary rahefa afa-tsaona Jodà, dia niakatra tany amin' ireo nanety ny ondriny, any Tamnà, izy sy Hirà, Odolamita, sakaizany. Bien des jours passèrent et la fille de Shua, la femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna pour la tonte de ses brebis, lui et Hira, son ami d' Adullam.