Toko sy andininy momba Herema

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 24.8 The third to Harim, the fourth to Seorim, ny fahatelo an' i Harima, ny fahefatra an' i Seorima, an' i Harima ny fahatelo, an' i Seorima ny fahefatra, Harim le troisième, Séorim le quatrième,

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 2.32 The children of Harim, three hundred and twenty. ny taranak' i Harima dia roa-polo amby telon-jato; roapolo sy telon-jato ny taranak' i Harima; les fils de Harim : 320;
...............
Ezr / Esd 2.39 The children of Harim, a thousand and seventeen. ny taranak' i Harima dia fito ambin' ny folo sy arivo. fito ambin' ny folo sy arivo ny taranak' i Harima. les fils de Harim : 1.017.
...............
Ezr / Esd 10.21 And of the sons of Harim; Maaseiah, and Elijah, and Shemaiah, and Jehiel, and Uzziah. ary ny avy tamin' ny taranak' i Harima dia Mahaseia sy Elia sy Semaia sy Jehiela ary Ozia; Tamin' ny taranak' i Harima: Maasiasa, Elia, Semeisa, Jehiela ary Oziasa. parmi les fils de Harim : Maaséya, Eliyya, Shemaya, Yehiel et Uziyya;
...............
Ezr / Esd 10.31 And of the sons of Harim; Eliezer, Ishijah, Malchiah, Shemaiah, Shimeon, ary ny avy tamin' ny taranak' i Harima dia Eliezera sy Jisia sy Malkia sy Semaia sy Simeona tamin' ny taranak' i Harima: Eliezera, Jesiasa, Melkiasa, Semeiasa, Simeona, des fils de Harim : Eliézer, Yishshiyya, Malkiyya, Shemaya, Shiméôn,

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.11 Malchijah the son of Harim, and Hashub the son of Pahathmoab, repaired the other piece, and the tower of the furnaces. Ny sasany koa mbamin' ny tilikambo misy ny fatana fandoroana dia namboarin' i Malkia, zanak' i Harima, sy Hasoba. zanak' i Pahatamoaba. Ny laniny sasany amin' ny manda sy ny tilikambon' ny Fatana fandoroana kosa, namboarin' i Melkiasa zanak' i Herema sy Hasoba zanak' i Fahata-Moaba. Malkiyya, fils de Harim, et Hashshub, fils de Pahat-Moab, réparèrent le secteur suivant jusqu'à la tour des Fours.
...............
Neh / Ne 7.35 The children of Harim, three hundred and twenty. ny zanak' i Harima dia roa-polo amby telon-jato; roapolo sy telon-jato ny taranak' i Harema; les fils de Harim : 320;
...............
Neh / Ne 7.42 The children of Harim, a thousand and seventeen. ny taranak' i Harima dia fito ambin' ny folo sy arivo. fito ambin' ny folo sy arivo, ny taranak' i Arema. les fils de Harim : 1.017.
...............
Neh / Ne 10.6 Daniel, Ginnethon, Baruch, Harima, Meremota, Obadia, Harema, Merimota, Abdiasa, Daniela, Harim, Merémot, Obadya,
...............
Neh / Ne 10.28 And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding; Maloka, Harima, Bana. Anana, Melòka, Harima, Baanà. Malluk, Harim, Baana...
...............
Neh / Ne 12.15 Of Harim, Adna; of Meraioth, Helkai; ny avy tamin' i Hadma dia Adna; ny avy tamin' i Meraiota dia Helkay; Ednà avy amin' i Haràma; Helkì avy amin' i Maraiota; famille de Harim : Adna; famille de Merayot : Helqaï;