Toko sy andininy momba Hora-hagidgada

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 33.32 And they removed from Benejaakan, and encamped at Horhagidgad. Ary nony niala tao Bene-jakana izy, dia nitoby tao Hora-hagidgada. Niala tao Bene-Jaakàna izy, dia nitoby tao Hor-Gadgada. Ils partirent de Bené-Yaaqân et campèrent à Hor-Gidgad.
Nom / Fan 33.33 And they went from Horhagidgad, and pitched in Jotbathah. Ary nony niala tao Hora-hagidgada izy, dia nitoby tao Jotbata. Niala tao Hor-Gadgada izy, dia nitoby tao Jetebata. Ils partirent de Hor-Gidgad et campèrent à Yotbata.