Teny voasokajy araka ny voambolana

VOAMBOLANA
Hira:
(amin' ny ankapobeny)
Music:
(in general)
Musique:
(en général)