Mpiara-miasa
Anarana:Cedric de La Beaujardière
Asa atao:Senior Server Engineer, Asurion Mobile Applications
Andraikitra sahanina:Injeniera lôzisialy

Mpikambana manatanteraka ny tetikasa