Angavobe
Ny tendrombohitra Angavobe hita hatramin'ny lalan' Toamasina mankany Antananarivo
2003/10/26 12:51
18° 54' 06" S 47° 45' 10" E