Mania
Ny renirano Mania anelanela Antsirabe sy Ambositra
2003/10/19 11:57
20° 23' 18" S 47° 09' 24" E