Teny nalaina : rivo-doza

Midi Madagascar
2012/02/18
Nandrava trano mora vao naorina teny Alakamisy Anosiala ilay rivodoza Giovanna. Trano 91 tamin'ny zato no rava.

Taratra
2008/02/21
Mbola tsy vita ny asa fanarenana ny lalana tamin' ny fandalovan' ny rivodoza Fame farany teo