Lohateny Diksionera amin'ny Baiboly
Mpanoratra  EVANS. 1939.
RANDZAVOLA. 1939.
Mpamoaka boky Librairie Protestante, Antananarivo
Habeny   Boky: 2. Ambainy: 16cm. Haavony: 22cm. Takila: i-x, 1-544, 545-1098.
Fizahan-takelaka  

FANAFOHEZAN-TENY
Misy fanafohezan-teny vitsivitsy ampiasaina ato amin' ity boky ity, dia ireto:
Test. Tal. Testamenta Taloha
Test. Vao. Testamenta Vaovao
MSS Manoskripta na Sora-tanana
A.D. Anno Domini (fanisana ny taona hatramin' ny andron' ny Tompo no mankatỳ)
B.C. Before Christ (fanisana ny taona talohan' ny andron' ny Tompo)
J.E.D.P. Filazana samy hafa nahazoana ny tantara ao amin' ny Pentatioka sy ny boky sasany.

Ary ny anaran' ny boky ao amin' ny Baoboly dia hafohezina toy izao:

Bibliôgrafia Ny rakibolana rehetra
Sary 

Takela isoratana ny soso-kevitrao