alesoir   
fanalehibeazana
fanalehibeazana lavaka: alésoir [SLP: Voambolana]
fanalehibeazana lavaka minify kitsoloha: alésoir conique [SLP: Voambolana]
fanalehibeazana lavaka minify mahitsy: alésoir à taille droite [SLP: Voambolana]
fanalehibeazana lavaka minify miezana: alésoir expansible [SLP: Voambolana]
fanalehibeazana lavaka minify miolika: alésoir à taille hélicoïdale [SLP: Voambolana]
fanalehibeazana lavaka
alésoir [SLP: Voambolana]