asymptoteoblique   
kasitsiefaina miraika
asymptote oblique [SLP 1986]