leprakrank   
boka
leprakrank [tohiny Bergenholtz 1991]