polystyrene   
pôlistirenina
polystyrène [SLP 1986]